TERMENI ȘI CONDIȚII APLICATE SERVICIILOR OFERITE

Acești termeni și condiții vor guverna relația dintre noi și dvs. și vor avea prioritate în ciuda existenței oricăror condiții tipărite sau a altor condiții,
chiar dacă aceste condiții au pretenția de a avea prioritate. Citiți-le cu atenție.

Termeni și condiții afiliere

Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere Ghesi, denumit pe scurt Serviciul, sunt menite să ofere Afiliatului o înțelegere a condiţiilor în care acest Serviciu funcționează, să reglementeze felul în care promovarea recompensată prin comisionare poate fi realizată in mod corect și relevant atât pentru utilizatorii de internet cât și pentru Afiliatului Ghesi.

Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere Ghesi

1. INTRODUCERE

Prezențele informații reunite sub denumirea „Termenii și Condițiile Serviciului de Afiliere Ghesi („Termenii și Condițiile Serviciului”) reprezintă cadrul contractual general aplicabil Serviciului dezvoltat și operat de către S.C. Ghesi International S.R.L., cu sediul în, Str. Rozelor nr.13b, 515600, Cugir, Albă, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J01/831/2012 și având cod fiscal nr. 30911070, e-mail support@ghesi.com denumita în continuare Ghesi.

Pentru utilizarea Serviciul este obligatorie acceptarea Termenilor și Condițiilor Serviciului, în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Platformei, existența la data utilizării Serviciului. Finalizarea procesului de înregistrare în cadrul Platformei echivalează cu acceptarea neechivocă și irevocabilă a Termenilor și Condițiilor Serviciului, inclusiv a politicilor de comisionare și a condițiilor stabilite de Ghesi pentru Promovarea online. Ulterior înregistrării în cadrul Platformei utilizarea Serviciului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor și Condițiilor Serviciului și/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor și Condițiilor Serviciului, indiferent dacă Afiliatul a validat sau nu aceste modificări / versiuni în Platformă. Termenii și Condițiile Serviciului pot fi modificați oricând de către Ghesi, așadar utilizatorii Serviciului (Afiliații) se obligă să verifice și să urmărească în permanență eventualele actualizări comunicate în cadrul Platformei, acestea fiindu-le opozabile de la data afișării în Platformă.

În cazul nerespectării Termenilor și Condițiilor Serviciului, Ghesi își rezervă dreptul de a îi anula Afiliatului Comisioanele câștigate și neîncasate, de a îi întrerupe utilizarea Serviciului și de a îi dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligație sau răspundere din partea Ghesi .

2. DEFINITII SI TERMENI

Advertiserul este acea persoană juridică care folosește Platforma și Serviciul pentru obținerea de Conversii, în urma Promovării Online, prin intermediul Afiliaților. In cazul de fata Advertiserul este Ghesi.

Afiliatul este persoana care îndeplinește condițiile stabilite în Termenii și Condițiile Serviciului și care utilizează Serviciul și folosește Platforma pentru a genera pentru Ghesi acțiunile prestabilite (Conversiile) recompensate de către Acesta, prin intermediul Promovării online;

Comisioane în așteptarea maturizării reprezintă suma Comisioanelor obținute de către Afiliat, neaprobate și neîncasate, disponibil în Contul de Afiliat;

Balanța comisioanelor disponibile reprezintă Câștigul curent înregistrat în Contul Afiliatului, ce depășește Pragul minim de retragere și care se va plăti Afiliatului dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) Afiliatul a semnat și a trimis către Ghesi Contractul de comision (în cazul Afiliaților persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul Afiliaților persoane fizice autorizate și/sau persoanelor juridice) și Ghesi a primit acest Contract;
b) Afiliatul nu a dezactivat opțiunea de efectuare automată a plăților;

Link-ul unic de referintă desemnează codul generat de Platformă, folosit de către Afiliat pentru realizarea Promovării online, în scopul identificării Vizitatorilor, precum și a înregistrării, verificării și validării Conversiilor;

Comisionul reprezintă suma de bani stabilită de către Ghesi, cu care aceștia recompensează Afiliații pentru fiecare Conversie generată în beneficiul lor prin intermediul Platformei și al Serviciului;

Contract reprezintă Contractul de comision în cazul Afiliaților persoane fizice neautorizate, respectiv Contractul de prestări servicii de marketing în cazul Afiliaților persoane fizice autorizate și/sau persoanelor juridice, care este pus la dispoziție Afiliaților de către Ghesi prin intermediul Platformei și pe care Afiliații au obligația să îl semneze și să îl trimită către Ghesi în vederea încasării Câștigului Plătibil; Termenii și Condițiile Serviciului cu toate modificările și actualizările afișate în Platforma în orice moment fac parte integrantă din Contract pe care îl completează corespunzător, conținutul Contractului fiind interpretat în conformitate cu prevederilor acestora.

Contul de Afiliat reprezintă spațiul de lucru al Afiliatului în cadrul Platformei, în care sunt disponibile informații despre performanțele activității sale de afiliere, numărul de Conversii generate, Câștigul Curent precum și notificări de interes din partea Ghesi (inclusiv eventuale actualizări ale Termenilor și Condițiilor Serviciului).

Conversia reprezintă acțiunea realizată online, prestabilită de către Advertiser, intreprinsă de către Vizitatori în favoarea Advertiserului, în urma Promovării online realizată de către Afiliat prin intermediul Platformei.

Această poate fi, fără a se limita la, comandă online de bunuri și/sau servicii, folosirea anumitor servicii și recomandări.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească Conversia pentru a fi recompensată se va stabili de către Ghesi, informațiile fiind disponibile Afiliatului în cadrul Platformei. De exemplu, Conversia constând într-o comandă online de servicii va fi recompensată de către Ghesi doar dacă a fost încasat de către Ghesi prețul serviciilor și a expirat eventuala perioadă de garanție a serviciilor comandate de către Vizitatori.

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat în browserul web instalat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui Vizitator de pe care se accesează internetul și în baza căruia are loc contorizarea Conversiilor realizate prin intermediul Afiliatului;

Instrumentele de promovare reprezintă uneltele specifice puse la dispoziție de către Platforma Ghesi în vederea generării de Conversii în beneficiul Ghesi, a contorizării acestora și a calculării Comisioanelor aferente;

Mediile online reprezintă ansamblul generic al tuturor locurilor în care se poate realiză promovarea prin intermediul internetului;

Modalitățile de promovare reprezintă tehnicile prin care Mediile online pot fi folosite în vederea promovării prin intermediul internetului. Spre exemplu, constituie modalități de promovare: publicarea de conținut în cadrul rețelelor sociale, utilizarea publicității plătite, scrierea de articole pe bloguri, folosirea de bannere pe Website-uri, etc;

Perioada de recurență desemnează perioada maximă de timp stabilită de către Ghesi, în care se poate înregistra Conversia și care începe de la momentul ultimei accesări (click) de către Vizitator a Instrumentului de promovare utilizat de către Afiliat;

Platforma reprezintă sistemul tehnic de afiliere dezvoltat si operat de catre Ghesi, pus la dispozitia Afiliatului pe domeniul https://my.ghesi.com impreuna cu toate informatiile de interes si instrumentele specifice necesare astfel încât acesta să poată utiliza Serviciul, respectiv sa poata genera, prin intermediul Promovării online, Conversii in favoarea Ghesi. In cadrul Platformei sunt publicate informatii actualizate despre valoarea Comisioanelor oferite Afiliatilor de catre Ghesi si eventuale restrictii suplimentare impuse de acesta (inclusiv Perioada de recurenta), pe care Afiliatii se obliga sa le respecte;

Pragul minim de retragere desemneaza suma minima pe care trebuie sa o atinga Balanța comisioanelor disponibile pentru a putea fi realizata o plata catre Afilia;.

Promovarea online reprezinta activitatea Afiliatilor de utilizare a Instrumentelor de promovare, in Mediile online agreate de catre Ghesi, in vederea obtinerii Comisionului;

Serviciul reprezinta Serviciul de Afiliere Ghesi pus la dispozitia Afiliatilor prin intermediul căruia acestia utilizeaza Platforma pentru a genera Conversii in beneficiul Ghesi si pentru a fi recompensati cu Castigul Platibil;

Slider-ul desemneza Instrumentul de promovare ce permite Afiliatului sa aleaga acele oferte (produse, servicii, promotii etc) oferite de Ghesi pe care doreste sa le utilizeze pentru Promovarea online;

Vizitatorul este persoana care acceseaza Website-ul Ghesi prin intermediul Instrumentelor de promovare utilizate de catre Afiliat;

Website-ul reprezinta o pagina sau un grup de pagini web interconectate, avand o tema si un nume de domeniu comun;

3. ÎNREGISTRAREA CONTULUI DE AFILIAT

3.1. Pot utiliza Serviciul și pot deveni Afiliați, următoarele categorii de persoane:
a) Persoană fizică (neautorizată) cu vârstă peste 18 ani; sau
b) Persoană fizică autorizata (PFA) cu obiect de activitate marketing și / sau publicitate;
c) Persoană juridică cu obiect de activitate marketing și / sau publicitate.

3.2. Persoanele fizice neautorizate care obțin frecvent câștiguri prin prestarea de servicii de marketing au obligația de a se autoriza, conform dispozițiilor legale privitoare la activitătile dependente. Ghesi își rezervă dreptul de a condiționa în orice moment continuarea colaborării cu acești Afiliați de autorizarea pentru prestarea serviciilor de marketing.

3.3. Pentru a putea utiliza Serviciul este necesară crearea unui Cont de Afiliat în cadrul Platformei my.Ghesi.com. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat în cadrul Platformei.

3.4. La crearea Contului de Afiliat și ulterior, oricând pe parcursul utilizării Serviciului, Afiliatul se obligă să ofere informații corecte și complete legate de identitatea să și de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii în beneficiul Ghesi.

4. MEDIILE ONLINE, MODALITATILE SI INSTRUMENTELE DE PROMOVARE

4.1. Este interzisă folosirea pentru obținerea Conversiilor a Mediilor online pentru care Afiliatul nu deține dreptul de a le utiliza în acest scop.

4.2. Nu vor fi acceptate și aprobate ca Medii online Website-urile care:
a) au conținut sexual sau pornografic sau promovează un astfel de conținut;
b) promovează violență, bigotismul sau discriminarea pe bază de rasă, etnie, sex, religie, orientare sexuală, varstă sau invaliditate;
c) sunt defăimătoare, calomnioase sau folosesc un limbaj vulgar;
d) implică, facilitează sau promovează vânzarea sau utilizarea de substanțe ilegale;
e) implică, facilitează sau promovează activităti de terorism, revoltă sau alte activităti ilegale;
f) prejudiciază minorii în orice fel;
g) implică sau facilitează jocurile de noroc;
h) intră în conflict sau incalcă oricare din legile, drepturile de proprietate intelectuală sau alte drepturi ale oricărei persoană sau entităti;
i) prin natură și conținutul acestora incalcă legile curente ale statului român;
j) conțin, constituie, implică, facilitează sau promovează activităti ilegale, inclusiv, dar fără a se limita la, Website-uri warez, Website-uri de hacking sau cracking, Website-uri de filesharing sau torrent, cu fișiere și/ sau alte materiale cu proprietate intelectuală spre vizionare, descărcare, vânzare sau copiere, fără permisiunea proprietarului;
k) folosesc metode de promovare intruzive precum bannere pop-up/pop-under;
l) sunt nefuncționale, fără conținut propriu, în etapă de creare, sau au un conținut publicitar pe mai mult de 50% din suprafața paginilor web;
m) personifică oricare altă persoană, inclusiv oricare reprezentant al Ghesi;
n) au accesul condiționat de înregistrarea utilizatorilor sau în baza de cont plătit, fără notificarea în prealabil și obținerea în scris din partea Ghesi a acordului de folosire a acestor Website-uri în vederea Promovării online.

4.3. Afiliatul poate folosi pentru a genera Conversii, și se obligă să declare în prealabil către Ghesi utilizarea următoarelor Medii online și Modalități de promovare:
a) promovare în cadrul Website-urilor administrate de Afiliați, prin intermediul Instrumentelor de promovare puse la dispoziție de către Ghesi;
b) campaniile publicitare plătite prin intermediul Google AdWords și / sau Facebook Ads;
c) promovare prin publicarea de conținut în cadrul Facebook și / sau Twitter;

4.4. Promovarea în anumite Medii online (precum Google AdWords) poate fi restrictionată parțial sau total de către Ghesi, potențialele restricții fiind comunicate de către Acesta în cadrul Platformei.

4.5. Este interzisă utilizarea oricărei Modalități de promovare care determină în mod artificial creșterea numărului de clickuri, inclusiv, dar fără a se limita la: redirectari automate involutare ale Vizitatorilor, promisiunea de a recompensa sau recompensarea efectivă a Vizitatorilor pentru accesarea Instrumentelor de promovare, cu excepția Website-urilor de tip cashback care au obținut în prealabil acordul scris de la Ghesi.

4.6. Ghesi își rezervă dreptul de a verifica permanent modul în care Afiliatul respectă condițiile de Promovare online și de a cere oricând consideră de cuviintă informații detaliate cu privire la Mediile online, Modalitățile de promovare folosite, precum și diverse rapoarte și indicatori privind activitatea.

4.7. Afiliatul va folosi Instrumentele de promovare oferite de către Platformă fără a le aduce modificări de orice natură, inclusiv fără a modifica și /sau prescurta Codurile de Afiliere oferite. În mod excepțional, este permisă prescurtarea Codurilor de Afiliere prin folosirea serviciului bitly (http://bitly.com).

4.8. Afiliatul se obligă să folosească Instrumentele de promovare oferite de către Platformă într-o manieră corectă, prin care să nu inducă în eroare terțe persoane. În acest sens, pentru Promovarea online se interzice în mod expres folosirea de link-uri:
a) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că fac referire către o pagină web, către un conținut sau o ofertă comercială de o altă natură decât cea asteptată (inclusiv oferte comerciale care nu mai sunt valabile);
b) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că nu specifică clar către ce anume fac referire, redirectionand persoanele către pagini web fără a putea anticipa conținutul acestora;
c) care pot induce în eroare Vizitatorii prin faptul că sunt asociate cu imagini care nu au legătură cu pagina web către care sunt direcționați în urma acccesarii;
d) care prin maniera în care sunt folosite realizează plasarea fortată de Cookie-uri Vizitatorilor (Cookie stuffing) în eventualitatea în care aceștia vor genera în termenul de valabilitate al Cookie-ului Conversia recompensată de Ghesi, fără ca această Conversie să fie mijlocită de eforturile de Promovare online ale Afiliatului pentru Ghesi.

4.9. În cazul încetării, indiferent de motiv, a utilizării Serviciului, Afiliatul este obligat să renunțe imediat la utilizarea oricărui Instrument de promovare, fiind exclusiv răspunzător față de Ghesi de utilizarea fără drept a Instrumentelor de promovare.

4.10. Ghesi nu își asumă nicio responsabilitate pentru Vizitatorii care au dezactivat, refuză înregistrarea Cookie-urilor sau pentru cei care au realizat ștergerea acestora.

4.11. Prin folosirea oricărui Instrument de promovare, Afiliatul declară că este de acord cu metodele de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurență, precum și cu eventualele conditionări sau restrictionări suplimentare stabilite în orice moment de către Ghesi în beneficiul căruia se realizează Promovarea online.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE AFILIATULUI

5.1. Drepturile Afiliatului sunt:
a) să utilizeze Instrumentele de promovare în conformitate cu Termenii și Condițiile Serviciului;
b) să fie recompensat prin Comisioane pentru Conversiile generate și aprobate;
c) să poată participa la competiții organizate de Ghesi și să poată câștiga premii, în conformitate cu regulamentul acestor competiții;
d) să fie notificat în prealabil de către Ghesi cu privire la eventuale modificări ale Termenilor și Condițiilor Serviciului;
e) să primească informări periodice cu privire la activitatea de afiliere, noutăti și performanțe ale Serviciului, concursuri și evenimente pentru Afilati;

5.2. Obligațiile Afiliatului sunt:
a) să furnizeze informații corecte și complete privind identitatea să;
b) să folosească pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare și Website-urile declarate și agreate de către Ghesi, cu respectarea eventualelor condiții sau restricții impuse;
c) să furnizeze informații corecte și complete legate de statutul său de asigurat în sistemul asigurărilor de stat, precum și orice alte informații de interes în vederea stabilirii obligațiilor fiscale și să actualizeze aceste informații ori de câte ori apăr modificări;
d) să utilizeze cu bună credintă Platforma și Instrumentele de promovare puse la dispoziție de către Ghesi, fără să le altereze în vreun fel;
e) să nu aducă atingere imaginii și/sau intereselor Ghesi prin orice activităti pe care le întreprinde, prin ceea ce comunică sau prin modul în care o face;
f) să furnizeze prompt, la cererea Ghesi, informațiile necesare pentru analiza și aprobarea Comisioanelor;
g) să anunțe Ghesi imediat ce a constatat disfunctionalităti de orice natură ale Platformei;
h) să respecte toate obligațiile și condițiile precizate în celelalte capitole ale Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă în orice moment.

6. DREPTURILE ȘI Obligațiile GHESI

6.1. Drepturile Ghesi:
a) Ghesi își rezervă dreptul de a verifica respectarea de către Afiliați a Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă;
b) Ghesi își rezervă dreptul de a anula în orice moment câștiguri ale Afiliaților (Comisioane și/sau bonusuri) care nu respectă Termenii și Condițiile Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în cadrul Platformei, de a întrerupe folosirea Serviciului și de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligație sau răspundere din partea Ghesi;
c) Ghesi își rezervă dreptul de a bloca accesul Afiliaților care nu dau curs solicitărilor sale la Contul de Afiliat până când aceștia furnizează toate informațiile și rapoartele solicitate, legate de activitatea de afiliere desfășurată;
d) Ghesi își rezervă dreptul de a restricționa în orice moment accesul oricărui Afiliat la Instrumentele de promovare;
e) Ghesi are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile Serviciului, cu înștiințarea în prealabil a Afiliaților, prin orice metodă aleasă de către Ghesi.

6.2. Obligațiile Ghesi sunt:
a) Să efectueze către Afiliați plata Comisioanelor aprobate, atunci când aceștia îndeplinesc toate condițiile necesare conform Termenilor și Condițiilor Serviciului;
b) Să asigure funcționarea Instrumentelor de promovare, înregistrarea Conversiilor și a Comisioanelor aferente;
c) Să furnizeze prin intermediul Contului de Afiliat, informații privind Conversiile generate, indiferent de statusul acestora (“aprobate”, „in asteptare”, „anulate”);
d) Să comunice Afiliaților, în prealabil, prin orice metodă, eventuale modificări ale Termenilor și Condițiilor Serviciului;
e) Să ofere Afiliaților, prin orice metodă, informări cu privire la activitatea de afiliere, noutăti și performanțe ale Serviciului.

7.COMISIOANE, BONUSURI ȘI PLATA AFILIATULUI

7.1. Acordarea Comisioanelor

7.1.1. Modalitătile de calcul a Comisioanelor, Perioadele de recurență, precum și eventualele conditionări sau restrictionări suplimentare în legătură cu încasarea acestora sunt stabilite de către Ghesi, fiind afișate și actualizate în permanență în Platformă;

7.1.2. Comisioanele sunt atribuite Afiliatului care a generat, prin intermediul Instrumentelor de promovare furnizate de către Platformă, ultima accesare a Vizitatorului (ultimul click) care a condus la înregistrarea unei Conversii în beneficiul Ghesi;

7.1.3. Comisioanele sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile între Conturile de Afiliat sau către alte persoane decât Afiliatul;

7.1.4. Toate Conversiile și Comisioanele aferente vor fi calculate și înregistrate de către Ghesi prin intermediul Platformei și afișate în Contul de Afiliat;

7.1.5. Până la încasarea de către Afiliat, fiecare Comision va putea avea unul din următoarele statusuri:
a) “aprobat”-desemnează Comisionul aferent Conversiilor înregistrate de către Platformă cu respectarea Termenilor și Condițiilor Serviciului și aprobate spre plată Afiliaților de către Ghesi;
b) “in asteptare”-desemnează Comisionul aferent Conversiilor înregistrate de către Platformă, care nu au fost încă aprobate spre plată urmând a fi verificate de către Ghesi;
c) “anulat”- desemnează Comisionul aferent Conversiilor înregistrate de către Platformă, respinse de către Ghesi pentru nerespectarea Termenilor și Condițiilor Serviciului.

7.2. Acordarea bonusurilor și/sau premiilor

7.2.1. Ghesi își rezervă dreptul de a acorda bonusuri sau premii suplimentare Comisionului pentru a recompensa anumite performanțe ale Afiliaților. Bonusurile și premiile vor fi comunicate, impreună cu eventualele regulamente aferente, prin publicarea în Platformă;

7.2.2. Ghesi își poate stabili și modifica oricând dorește politica de recompensare prin bonusarea Afiliaților. Condițiile și regulamentele aferente vor fi publicate în Platformă;

7.2.3. Bonusurile acordate vor fi afișate în Contul de Afiliat iar plata acestora se va putea realiza doar împreună cu plată Comisioanelor, atunci când Afiliatul îndeplinește condițiile necesare pentru efectuarea plății, conform Termenilor și Condițiilor Serviciului.

7.3. Plata Afiliaților

7.3.1. În fiecare luna, pe data de 25, în Contul Afiliatului care a atins Pragul minim de retragere în valoare de 100 (o sută) de lei, fără TVA, se înregistrează Câștigul plătibil;

7.3.2. În vederea efectuării plătii Afiliații persoane fizice autorizate și Afiliații persoane juridice sunt obligate să emită o factură pentru Câștigul plătibil și să o trimită către Ghesi în intervalul 22-25 al fiecărei luni. În cazul în care Ghesi nu a primit factura în perioada respectivă, plata nu va fi efectuată.

7.3.3. Ghesi nu este responsabil de plata niciunui Comision aprobat și/sau bonus dacă nu a fost atins Pragul minim de retragere. Valoarea bonusurilor nu se cumulează cu valoarea Comisioanelor aprobate pentru atingerea Pragului minim de retragere.

7.3.4. Plata Câștigului plătibil (și/sau a eventualelor bonusuri) se va realiză prin transfer bancar, în contul curent în lei al Afiliatului, deschis la o bancă din România, între data de 27 a lunii în care s-a înregistrat plata și data de 5 a lunii următoare.

7.3.5. Bonusurile vor putea fi plătite Afiliaților doar împreună cu Câștigul plătibil într-o perioadă de maxim 12 luni de la data la care au fost acordate. Afiliatul nu poate încasa eventualele bonusuri realizate în cazul în care nu a realizat Câștig plătibil. După această perioadă Ghesi este exonerat de orice obligație cu privire la plata acestor bonusuri, Afiliatul asumându-și irevocabil prezenta clauză.

7.3.6 În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile pentru înregistrarea Câștigului plătibil o perioadă mai mare de 24 de luni consecutive Ghesi își rezervă dreptul de a anula Comisioanele câștigate și neîncasate, inclusiv eventualele bonusuri realizate, de a întrerupe utilizarea Serviciului și de a dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligație sau răspundere din partea Ghesi.

7.4. Plata obligațiilor fiscale cu reținere la sursă

7.4.1. La efectuarea plătii Câștigului plătibil și/sau bonusurilor, Ghesi va reține la sursă toate obligațiile fiscale, conform legislației în vigoare (impozit pe venit, contribuții asigurări sociale și sănătate, orice alte obligații fiscale impuse a fi reținute la sursă).

7.4.2. Afiliatul se obligă să furnizeze toate informațiile necesare Ghesi pentru calculul reținerilor la sursă și să le comunice ori de câte ori intervin modificări care pot afecta calculul și plata acestora. Astfel, se obligă să anunțe imediat orice modificare a calitătii sale de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de stat, precum și orice alte informații necesare stabilirii obligațiilor fiscale.

7.4.3. Furnizarea de infomatii incorecte sau lipsă furnizării tuturor informațiilor necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale va atrage răspunderea exclusivă a Afiliatului față de Ghesi cat și față de orice terț, inclusiv autorități ale statului, inclusiv cu privire la plata acestor obligații precum și a eventualelor sancțiuni și penalizărilor de orice fel, care ar putea fi impuse ( asupra Ghesi) de autoritătile fiscale în raport cu neîndeplinirea acestor obligații, Afiliatul fiind de acord să ramburseze către Ghesi eventualele sume plătite astfel de către aceștia.

8. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

8.1. Ghesi poate modifica în orice moment orice termen sau condiție a Serviciului prin publicarea unei notificări pe Platformă și/sau prin orice altă metodă aleasă de către Ghesi.

8.2. Dacă Afiliatul consideră că modificările survenite sunt inacceptabile, poate înceta imediat colaborarea prin renunțarea utilizării Serviciului. Continuarea utilizării Serviciului după notificarea și/sau afișarea în Platformă a modificărilor implică acceptarea acestora de către Afiliat.

8.3. Ghesi poate modifică în orice moment valoarea Comisioanelor, politicile de bonusare, condițiile cu privire la Mediile online și Modalitătile de promovare acceptate precum și eventualele conditionări și restricții suplimentare. Continuarea Promovării online în beneficiul Ghesi implică acceptarea modificărilor de către Afiliat.

8.4. În cazul în care Afiliatul nu validează în Platformă modificările Termenilor și Condițiilor Serviciului în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care acestea au intervenit, Ghesi își rezervă dreptul de a întrerupe utilizarea Serviciului de către respectivul Afiliat, caz în care Contractul de comision (în cazul Afiliaților persoane fizice neautorizate), respectiv Contractul de prestări servicii de marketing (în cazul persoane fizice autorizate și/sau persoanelor juridice), încetează de drept.

8.5. Ultima modificare a Termenilor și Condițiilor Serviciului afișată în Platformă prevalează față de orice altă variantă anterioară a Termenilor și Condițiilor Serviciului.

9. PROPRIETATEA INTELECTUALA/INDUSTRIALA

9.1. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul declară și recunoaște că tehnologia și know-how-ul, brevetate sau nu, incorporate în Platformă și în Serviciul sunt și rămân proprietatea Ghesi. Astfel Afiliatul este de acord și recunoaște că Ghesi deține toate drepturile de proprietate intelectuală asupra Platformei și asupra Serviciului și că, exceptând dreptul de a utiliza Platforma și Serviciul sub rezerva respectării integrale a Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în orice moment, nu dobândește niciun alt drept asupra Platformei și/sau asupra Serviciului.

9.2. Afiliatul recunoaște și se obligă să respecte și să apere în orice moment dreptul de proprietate al Ghesi asupra Instrumentelor de promovare și declară că nu va folosi Instrumentele de promovare în alte condiții decât cele permise în Termenii și Condițiile Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă în orice moment.

9.3. Afiliatul declară și garantează că deține toate drepturile (inclusiv de proprietate intelectuală) și autorizările necesare utilizării Website-urilor și/sau Mediilor online pe care le folosește în realizarea Conversiilor, își asumă întreaga răspundere pentru utilizarea acestora în vederea afișării Instrumentelor de promovare și este singurul răspunzător în cazul în care se invocă încălcarea vreunui drept de proprietate intelectuală sau orice alt drept al unui terț în legătură cu Website-urile și/sau Mediile online respective. În cazul în care Ghesi este notificat sau primește o plângere de la Vizitatori sau terți cu privire la încălcarea drepturilor unor terți, Ghesi o va transmite Afiliatului, acesta fiind singurul răspunzător să remedieze situația și să despăgubească terții afectați, precum și pe Ghesi pentru orice costuri sau prejudicii suferite că urmare a faptului că declarația/garanția de mai sus nu este exactă/adevărată.

10. CLAUZE SPECIALE

10.1. Afiliatul este de acord să despăgubeasca și să apere Ghesi împotriva oricăror și tuturor pretențiilor terților, pierderilor și cheltuielilor (inclusiv daune, onorarii și taxe legale), aduse împotriva și/sau în sarcină Ghesi, care rezultă din, sau care pot apărea din utilizarea de către Afiliat a Serviciului și / sau din incălcarea de către Afiliat a Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă în orice moment.

10.2. Afiliații pot folosi denumirea Ghesi și/sau orice alte elemente de proprietate intelectuală ale Serviciului (de exemplu denumirea „Ghesi”) limitat, numai în scopul și numai pe perioadă utilizării Serviciului, orice altă utilizare fiind considerată neautorizată și determinând răspunderea Afiliatului.

10.3. Prin utilizarea Serviciului, fiecare Afiliat declară și garantează că: (i) toate informațiile furnizate pentru înscrierea în Platformă sunt corecte și actuale; (îi) deține toate drepturile și/sau autorizațiile pentru utilizarea Serviciului și pentru încheierea oricăror acte și/sau fapte juridice legate de acest Serviciu; (iii) deține toate drepturile asupra tuturor elementelor de proprietate intelectuală pe care le utilizează în cadrul Serviciului; (iv) respectă și va continua să respecte toate și oricare prevederi legale în vigoare în orice moment.

10.4. Pe perioada utilizării Serviciului, dar și după încetarea acestuia, Afiliatul se obligă să nu dezvăluie către terți, fără acordul prealabil al Ghesi: (i) informații în legătură cu aplicațiile software, codurile sursă, accesările Vizitatorilor în cadrul Serviciului și/sau (îi) orice alte informații în legătură cu Ghesi, toate acestea fiind considerate informații confidențiale. Nu se supun obligației de confidențialitate din prezența clauză (i) informațiile care la momentul dezvăluirii erau cunoscute publicului din alte surse, fără încălcarea de către Afiliat a obligației de confidențialitate asumate prin prezenta clauză și (ii) informațiile care sunt dezvăluite autorităților, cu respectarea prevederilor legale.

10.5. Afiliatul se obligă să utilizeze Instrumentele de promovare numai în conformitate cu Termenii și Condițiile Serviciului cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă.

10.6. Afiliatul recunoaște că în cazul în care va semna/încheia un Contract cu Ghesi necesar pentru efectuarea plăților Comisioanelor aprobate și/sau bonusurilor, Termenii și Condițiile Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă în orice moment, vor face parte integrantă din acest Contract, Contractul fiind completat și interpretat în sensul Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă.

10.7. Afiliatul confirmă și recunoaște irevocabil că Ghesi nu oferă nicio garanție, directă și/sau implicită, cu privire la realizarea de către Afiliat a unui profit, respectiv cu privire la încasarea unui Comision, prin utilizarea Serviciului.

10.8. Nerealizarea unui Câștig Plătibil și/sau nesemnarea Contractului nu exonerează Afiliatul de răspundere cu privire la utilizarea Serviciului, acesta fiind responsabil de respectarea prevederilor Termenilor și Condițiilor Serviciului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul Platformei, existentă la data utilizării Serviciului.

12. ÎNCETARE

12.1. Încheierea Contractului între Ghesi și Afiliat necesar pentru efectuarea plăților Comisioanelor aprobate și/sau bonusurilor precum și utilizarea Serviciului sunt pe durată nedeterminată.

12.2. Sub rezerva respectării condițiilor stabilite de Ghesi pentru Promovarea online, Afiliatul poate înceta în orice moment Contractul între Ghesi și Afiliat și/sau, în lipsa unui Contract, utilizarea Serviciului, prin comunicarea unei notificări scrise la sediul Ghesi și la adresa de email: support@ghesi.com. În acest caz încetarea va produce efecte în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea de către Ghesi a notificării din partea Afiliatului.

12.3. Ghesi își rezervă dreptul de a înceta în orice moment colaborarea cu un Afiliat în cazul în care acesta nu respectă Termenii și Condițiile Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă în orice moment. În acest caz încetarea va produce efecte imediat, Ghesi având dreptul, recunoscut de către Afiliat, de îi anula Afiliatului Câștigul curent și/sau eventualele bonusuri realizate, de a îi întrerupe utilizarea Serviciului și / sau de a îi dezactiva Contul de Afiliat, fără nicio altă obligație sau răspundere din partea Ghesi.

12.4. Ghesi are dreptul, recunoscut de către Afiliat, de a opri în orice moment utilizarea de către un Afiliat a anumitor Instrumente de promovare.

12.5. Ghesi are dreptul, la propria sa discreție, să denunțe unilateral, în orice moment Contractul încheiat cu orice Afiliat și/sau de a întrerupe utilizarea Serviciului, prin transmiterea unei notificări prealabile la adresa de e-mail a Afiliatului și/sau prin afișare în Platformă. În acest caz încetarea va produce efecte în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la emiterea de către Ghesi a notificării de încetare. În cazul unei astfel de încetări Afiliatul nu are dreptul la nicio despăgubire din partea Ghesi, acesta recunoscând că o astfel de încetare nu îi produce niciun prejudiciu.

12.6. În cazul încetării Contractului și/sau utilizării Serviciului, Afiliatul va înceta imediat să folosească orice Instrument de promovare și/sau orice alte elemente de proprietate intelectuală și/sau industrială primite pentru utilizarea Serviciului. Orice eventuale Conversii realizate după momentul încetării nu vor determina obligații de plată în sarcina Ghesi.

12.7. Încetarea Contractului încheiat între Ghesi și Afiliat și/sau a utilizării Serviciului nu va exonera de răspundere Afiliatul pentru prejudiciile cauzate Ghesi și/sau terților.

12.8. În cazul încetării Contractului și/sau utilizării Serviciului, sumele înregistrate în Contul de Afiliat cu titlu de Câștig plătibil și eventualele bonusuri vor fi plătite Afiliatului. Sumele înregistrate în Contul de Afiliat cu titlu de Câștig curent și eventuale bonusuri, dar care nu au atins Pragul minim de retragere și/sau cele care nu îndeplinesc toate condițiile pentru a fi considerate Câștig plătibil nu vor mai fi plătite Afiliatului, acesta asumându-și în mod expres că lipsa validării modificărilor Termenilor și Condițiilor Serviciului conform prezenței clauze poate determina pierderea sumelor. De asemenea, Afiliatul confirmă că nu va avea pretenții suplimentare Câștigului Plătibil și eventualelor bonusuri așa cum sunt acestea stabilite și plătite de către Ghesi.

13. CESIUNE

13.1. În lipsa acordului prealabil, expres, consemnat în scris al Ghesi, Afiliatul nu are dreptul de a cesiona și/sau transfera în niciun mod, total sau parțial, drepturile și obligațiile sale rezultate din Contractul încheiat cu Ghesi și/sau din utilizarea Serviciului.

13.2. Prin utilizarea Serviciului, Afiliatul recunoaște dreptul Ghesi de a cesiona în orice moment, fără a fi nevoie de un alt acord al Afiliatului, total sau parțial, oricare și toate drepturile și/sau obligațiile sale rezultate din Contractul încheiat cu Afiliatul și/sau din utilizarea Serviciului. De asemenea, Afiliatul recunoaște dreptul Ghesi de a cesiona / transfera către un terț, în orice mod, total sau parțial, Serviciul.

14. NOTIFICĂRI:

14.1. Notificările, comunicările și/sau orice alte adrese efectuate în cadrul Serviciului se vor face în scris, prin comunicare la adresa de corespondență sau la adresa de e-mail indicate de către Afiliat în formularele de înregistrare a Contului de Afiliat, și de către Ghesi în Introducerea Termenilor și Condițiilor Serviciului, cu toate modificările și actualizările afișate în Platformă în orice moment.

14.2. Afiliatul recunoaște că orice notificări, comunicări efectuate de către Ghesi prin intermediul Serviciului, prin afișare în Platformă, sunt valabile și îi sunt opozabile de la momentul publicării / afișării de către Ghesi.

14.3. În cazul în care comunicarea se face prin poștă (inclusiv orice serviciu de curierat), va fi valabilă dacă va fi transmisă cu confirmare de primire și va fi considerată primită la data menționată pe confirmarea de primire de către oficiul poștal primitor și/sau de către curier.

14.4. În cazul în care comunicarea se face prin e-mail ea va fi considerată primită în ziua lucrătoare în care a fost trimisă și/sau în ziua lucrătoare imediat următoare în cazul în care a fost trimisă într-o zi nelucratoare.

15. FORȚĂ MAJORĂ

15.1. Orice împrejurare care este imposibil de prevăzut și invincibilă, independentă de voința și controlul Părților, care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor Afiliatului și/sau Ghesi, va fi considerată Forță Majoră și va exonera partea care o invocă de îndeplinirea respectivei obligații.

15.2. Cauzele de Forță Majoră sunt acele împrejurări, incluzând, fără limitare: război, revoluție, cutremur, inundații masive, embargo, expropriere, incendiu devastator, întreruperea sau blocarea accesului sau funcționalității Platformei și/sau Serviciului din motive neimputabile Ghesi.

15.3. Partea care invocă Forță Majoră trebuie să notifice cealaltă parte în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care au survenit împrejurările și să pună la dispoziție documentele care atesta Forță Majoră, eliberate de o autoritate competentă în termen de 30 (treizeci) de zile lucrătoare de la acea data. Partea în cauză este de asemenea obligată să comunice imediat data la care încetează cauza de Forță Majoră.

15.4. În cazul omisiunii de a notifica, în conformitate cu condițiile și în termenele limită prevăzute mai sus, declanșarea și încetarea cauzei de Forță Majoră, partea care reclamă Forță Majoră va suporta întregul prejudiciu cauzat celeilalte părți de această omisiune.

15.5. Părțile se angajează să ia toate măsurile rezonabile necesare în vederea limitării oricărui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situației de Forță Majoră, drept rezultat al situației de Forță Majoră.

15.6. În timpul unui eveniment de Forță Majoră care împiedică una sau ambele părți să-și efectueze obligațiile, părțile sunt exonerate de îndeplinirea obligațiilor lor. Dacă Forță Majoră nu încetează în termen de 3 (trei) luni de la notificarea să, oricare dintre părți poate denunța Contractul și/sau utilizarea Serviciului.

16. LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE

16.1. Prevederile Serviciului de Afiliere sunt guvernate de legile din România.

16.2. Instanţele competente din Alba, Romania, vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea în legatură cu prevederile Termenilor si Conditiilor Serviciului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si/sau in legatura cu Contractul incheiat intre Afiliat si Ghesi in temeiul acestor Termeni si Conditii.