TERMENI ȘI CONDIȚII APLICATE SERVICIILOR OFERITE

Acești termeni și condiții vor guverna relația dintre noi și dvs. și vor avea prioritate în ciuda existenței oricăror condiții tipărite sau a altor condiții,
chiar dacă aceste condiții au pretenția de a avea prioritate. Citiți-le cu atenție.

Termeni și Condiții Generale

Termenii contractuali disponibili aici se referă la toate serviciile oferite

Termenii formularului de comandă online pentru clienți, a politicii noastre de utilizare acceptabilă și a garanției de returnare a banilor de 30 de zile sunt încorporate în acești termeni și condiții.

Vă atragem atenția în special asupra următoarelor condiții care au o importanță deosebită:

2.7 Data estimată
3. Perioada contractului şi reînnoirea
4.2 Responsabilitatea dumneavoastră faţă de datele stocate si de backup
6. Răspunderea noastră faţă de tine şi dreptul de a anula
7. Despagubire
8.8 si 8.9 Taxe de rambursare
9 si 10 Încetarea serviciului
Termeni de inregistrare domenii
Actul general de protecţie a datelor contractuale

1. DEFINIȚII

• 1.1 Referințele la "noi" și "noastre" sunt referințe la Ghesi sau la Ghesi International SRL
• 1.2 Termenii "voi" și "dvs." se referă la orice persoană fizică, companie sau afacere căreia îi furnizăm serviciile noastre așa cum este specificat în formularul de comandă online, inclusiv o persoană care acţionează cu inputernicire;
• 1.3 În aceste condiții, următoarele cuvinte și expresii vor avea următoarele semnificații:
Data de începere înseamnă data acceptării de către noi a comenzii dvs., așa cum a-ți fost înștiințat în baza notificării noastre de activare a contului;;
Contract înseamnă orice contract între noi și dvs. pentru furnizarea de servicii care încorporează aceste condiții;
Numele de domenii înseamnă adrese de internet care au fost înregistrate la autoritatea centrală de înregistrare de domenii în numele dvs.;
Gigabyte înseamnă 1.073.741.824 octeți sau caractere de informații;
Găzduire se referă la spațiul de stocare pus la dispoziție de către noi pentru dvs. contra unui abonament;
Internet înseamnă rețeaua de comunicații electronice interconectate și sisteme informatice conectate prin numere de protocol;
Megabyte înseamnă 1.048.576 octeți sau caractere de informații;
Data reînnoirii înseamnă ziua următoare sfârșitului primei perioade de facturare specificată în formularul de comandă online pentru clienți și în ziua următoare sfârșitului perioadei de facturare relevante din perioada aleasă;
Încărcați înseamnă să transferați fișierele din computerului personal în sistemul nostru informatic pentru a fi publicate pe Internet;
Site-ul Web înseamnă zona din sistemul nostru informatic alocată pentru dvs. în scopul prezentului contract;
WWW înseamnă serviciul World Wide Web disponibil pe Internet;
• 1.4 O trimitere la o anumită lege este o referire la aceasta, deoarece este în vigoare pentru moment, luând în considerare orice modificare, extindere, aplicare sau reintrare și include orice legislație subordonată în temeiul acestea.
• 1.5 Antetul condițiilor nu afectează interpretarea acestor condiții.
• 1.6 Orice cuvinte din singular includ pluralul și invers.

2. APLICAREA CONDIȚIILOR

• 2.1 Sub rezerva oricăror modificări în condițiile 2.2 sau 2.3, contractul va fi în aceste condiții, excluzând toți ceilalți termeni și condiții (inclusiv orice termeni sau condiții pe care intenționați să le aplicați în cadrul oricărei comenzi, confirmarea comenzii sau a altui document).
• 2.2 Orice modificare a acestor condiții și al oricăror declarații referitoare la servicii nu vor avea nici un efect dacă nu este convenit în scris în mod expres și semnat de reprezentantul nostru autorizat în numele nostru. Recunoașteți că nu v-ați bazat pe nicio declarație, promisiune sau reprezentare făcută sau dată în numele nostru care nu este prevăzută în acest contract. Nimic în această condiție nu exclude sau limitează răspunderea noastră pentru denaturarea frauduloasă.
• 2.3 Ne rezervăm dreptul de a altera sau de a modifica termenii și condițiile noastre, oferindu-vă un anunț prealabil de 14 zile prin e-mail și afișând un anunț pe site-ul nostru web în secțiunea Termeni și condiții. Dacă nu doriți să acceptați orice condiții noi, trebuie să ne informați imediat prin trimiterea unui e-mail la adresa support@ghesi.com, altfel veți fi considerat că a-ți acceptat astfel de condiții noi.
• 2.4 Comanda dvs. pentru serviciile oferite de noi va fi considerată a fi o ofertă de către dvs. pentru a cumpăra serviciile supuse acestor condiții.
• 2.5 Nici o comandă plasată de dvs. nu va fi considerată acceptată de noi înainte de a vă trimite o notificare de activare a contului.
• 2.6 Vă veți asigura că termenii comenzii dvs. sunt compleți și exacți.
• 2.7 Orice dată propusă de dvs. sau de noi pentru furnizarea serviciilor trebuie tratată ca o estimare și nu ne asumăm nici o răspundere pentru nerespectarea acesteia.
• 2.8 Acești termeni și condiți pot fi modificați sau actualizați din când în când. Rămâne responsabilitatea dvs. să accesați și să verificați acești termeni și condiții ori de câte ori accesați acest site web. Ultima versiune a acestor termeni și condiții va reglementa orice utilizare viitoare de către dvs. a acestui site web și a serviciilor achiziționate.

3. PERIOADA CONTRACTUALĂ

• 3.1 Sub rezerva rezilierii în condițiile 9 și 10, prezentul contract începe la data de începere și se reînnoiește automat la data reînnoirii relevante pentru perioade succesive egale cu perioada de facturare stabilită în formularul online de comandă sau pentru o perioadă convenită ulterior de noi în scris.
• 3.2 Un serviciu care a fost suspendat și reînnoit își reîncepe perioada de valabilitate de la ultima dată scadentă și nu de la data când a fost făcută plata.

4. RESPONSABILITĂȚILE DVS.

• 4.1 Sunteți de acord că veți păstra secret numele de conectare și parola specificate în formularul de comandă online pentru clienți și nu veți transmite aceste informații unei persoane neautorizate. În cazul în care numele de utilizator și parola dvs. sunt folosite de orice persoană neautorizată, nu ne asumăm nici-o responsabilitate și veți fi răspunzător pentru costuri suplimentare generate de aceasta.
• 4.2 Este responsabilitate dvs. de a face backup-uri/salvări periodice ale datelor și a fișierelor utilizate și încărcate în serviciile comandate. Chiar dacă putem face propriile noastre backup-uri periodice pentru scopuri de întreținere a serverelor, nu suntem responsabili pentru datele sau fișierele încărcate de dvs.
• 4.3 Sunteți de acord că nu veți:
• 4.3.1 Efectua orice acțiune care va reduce performanța serverelor noastre în detrimentul altor utilizatori;
• 4.3.2 Incărca orice tip virus pe site-ul web care ar putea infecta serverul nostru sau alte echipamente;
• 4.3.3 Permite unui virus să intre pe Internet, permițând utilizatorilor de Internet să descarce fișiere care conțin viruși (cu bună știință sau altfel) din spațiul lor web care este pe serverul nostru;
• 4.3.4 Incărca orice material care încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei alte părți. Nu acceptăm nici o responsabilitate pentru acțiunile dvs. fie prin încărcarea materialelor pe Internet, fie prin transferarea oricăror materiale către alte site-uri Web (sau invers);
• 4.3.5 Incărca orice material care poate fi considerat contrar decenței și a moralității publice, inclusiv (dar fără a se limita la) materiale pornografice, barbare și de prost gust. Ne rezervăm dreptul de a inspecta în mod aleator site-ul web și în cazul în care orice material neautorizat a fost încărcat pe site-ul respectiv, ne rezervăm dreptul de a informa autoritățile competente și de a întrerupe imediat contractul cu dvs.;
• 4.3.6 Comite orice act prin care a-ți obținut accesul la orice informații sau resurse ale oricărei persoane fizice sau juridice, agenție guvernamentală, instituție publică, organizație caritabilă sau orice organizație recunoscută fără să fi obținut autorizație din partea acestor persoane sau instituții;
• 4.3.7 Folosi serverele sau rețeaua noastră pentru a trimite e-mailuri nesolicitate sau spam către alți utilizatori de Internet. Neîndeplinirea acestei obligații duce la rezilierea contractului și nu veți beneficia de rambursare a plăților efectuate în avans;
• 4.3.8 Folosi serverele sau rețeaua noastră, direct sau indirect, într-un mod care ar avea un efect dăunător asupra performanței rețelei;
• 4.4 Sunteți resposabil de efectuarea la timp a plații pentru prelungirea serviciilor comandate astfel încât serviciul să nu fie suspendat;
• 4.5 Sunteți resposabil în a confirma prin email sau telefonic orice plată făcută pentru activarea, prelungirea sau reactivarea unui serviciul.

5. POLITICA DE UTILIZARE A consumului de RESURSE mari

• 5.1 În cazul în care nu aplicăm o politică de limitare a lățimii de bandă, menținem raporturi ridicate ale lățimii de bandă pe site-ul Web. În situațiile rare în care un utilizator utilizează resursele noastre de server într-o asemenea măsură încât să pericliteze performanța și resursele serverului pentru alți utilizatori, atunci ne rezervăm dreptul de a implementa la discreția noastră următoarele politici de utilizare a resurselor:

În cazul în care un serviciu este livrat cu restricții și/sau limitări de lățime de bandă, ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, să vă taxam pentru excesul de lățime de bandă folosit la o rată de 2 lei per gigabyte.
• 5.1.1 Resursele sunt definite ca lățime de bandă, utilizarea procesorului, utilizarea memorie ram, utilizarea vitezei de scriere pe disk, utilizarea de procese sau spațiu pe disc;
• 5.1.2 Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau de a întrerupe imediat orice site web pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a serverelor noastre și pentru a menține disponibilitatea maximă pentru ceilalți utilizatori. S-ar putea să vă oferim alte opțiuni de găzduire cu caracteristici superioare pentru o taxă suplimentară.

6. LIMITARE A RĂSPUNDERII

6.1 Următoarele dispoziții ne scutesc de întreaga noastră răspundere financiară (inclusiv orice răspundere pentru faptele sau omisiunile angajaților, agenților și subcontractanților) față de dumneavoastră în ceea ce privește:
(a) orice încălcare a acestor condiții;
(b) orice utilizare făcută de dvs. pentru oricare dintre servicii;
(c) conținutul oricăror informații introduse de dvs. pe serverul nostru;
(d) eșecul sau orice problemă întâmpinată de dvs. în funcționarea site-ului dvs. web;
(e) în ceea ce privește orice solicitare, factură sau esecul de a primi un nume de domeniu, înregistrarea, reînnoirea, neînregistrarea, nereînnoirea, suspendarea, transferul, esecul transferului, livrarea sau livrarea necorespunzătoare sau orice combinație de erori sau omisiuni efectuate de administratorul registrului de domenii care decurg din/sau se referă la orice solicitare, factură sau eșecul de a vă oferi un nume de domeniu;
(f) orice reprezentare, declarație, faptă sau o omisiune frauduloasă, inclusiv neglijență care decurge din/sau este în legătură cu contractul;
(g) neconfirmarea sau neplata unei facturi proforme pentru prelungirea unui serviciu care are ca efect suspedarea sau terminarea serviciului dvs.

7. DESPĂGUBIRE

8. TAXE ȘI PLĂȚI

• 8.1 Servicile se plătesc în avans, în funcție de serviciul cumpărat așa cum este prezentat în formularul de comandă online al clientului, iar timpul de plată va fi limitat la 30 de zile de la plasarea comenzii. Modalitățile de plată sunt card de credit, paypal, sau transfer bancar.
• 8.2 Nu ne puteți plăti prin alte mijloace decât cele detaliate în condiția 8.1 fără să aveți acordul nostru care vă va fi transmis în scris sau prin poștă electronică.
• 8.3 În cazul în care suntem de acord să acceptăm plata de la dvs. prin orice alte mijloce decat cele detaliate în condiția 8.1, sunteți de acord că plata trebuie să ajungă în posesia noastră cu cel puțin doua zile lucrătoare înainte de data scadenței facturii proforme și că organizarea acestui lucru este responsabilitatea dvs. unică.
• 8.4 Veți efectua integral toate plățile datorate în baza contractului fără nici o deducere, fie prin compensare, contrarevendicare, reducere sau altfel decât atunci când aveți o hotărâre judecătorească validă care solicită plata unei sume egale cu această deducere pentru tine de către noi.
• 8.5 Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale noastre ne rezervăm dreptul de a percepe dobânda zilnică pentru toate sumele restante de la data scadenţei până când plata este primită integral la o rata egală cu 4% din valoarea serivciului.
• 8.6 Taxa pe valoarea adăugată, dacă este cazul, va fi adăugată ratei corespunzătoare la totalul tuturor taxelor indicate pe factura dumneavoastră.
• 8.7 În cazul în care plata este efectuată prin card de credit sau card de debit ne autorizaţi în mod expres pentru a percepe facturarea recurentă prin această metodă până când vom primi de la dvs. o notificare completă de anulare a contului (a se vedea condiţia 10.2) sau până când serviile contractate strict pentru o perioadă determinată, expiră.
• 8.8 Dacă contestaţi orice plată făcută către noi, ne veţi contacta imediat pentru a discuta posibilități de rambursare. În cazul în care remiteți o rambursare nejustificată (fiind vorba de un card de credit, un card de debit, un cec anulat sau depunerea unui cec care este returnat din orice motiv), atunci următoarele sunt scadente și plătibile de către dumneavoastră în termen de 7 zile pentru fiecare instanță contestată:
• 8.8.1 taxele datorate și plătibile de către dumneavoastră pentru serviciile utilizate în perioada acoperită de rambursare;
• 8.8.2 orice costuri de rambursare care ne sunt percepute de către bancă sau compania de carduri de credit;
• 8.8.3 o taxă de administrare a rambursărilor in valoare de 50€ pentru fiecare instanță contestată;
• 8.8.4 costurile şi pierderile noastre rezonabile suportate în recuperarea taxelor menţionate mai sus, inclusiv costurile de recuperare a datoriilor, taxele legale şi costurile de colectare a datoriilor;
• 8.9 in cazul unei rambursări nejustificate, avem dreptul deplin de a rezilia acest contract asa cum este prevăzut în condiția 9;
• 8.10 Plata pentru activarea sau prelungirea unui nume de domeniu care este efectuată prin paypal sau carte de credit se supune unei taxe de procesare de 3.5% și 0.3 € din valoarea înscrisă pe factură;
• 8.11 În cazul în care serviciul este terminat din cauza că nu a-ți efectuat plata pentru prelungirea lui și doriți să vă reactivăm contul din existența unui backup realizat de Ghesi, în caz că avem unul, veți fi supus plății unei taxe de 100€.

9. Rezilierea acestui contract de către noi

• 9.1 Dacă nu plătiți facturile proforme în termen de 90 de zile de la data scadentă sau încălcați acest contract în orice alt mod putem încheia acest contract fără a fi necesară o notificare în prealabil.
• 9.2 În cazul în care orice sumă plătibilă în temeiul acestui contract este încă restantă la 14 zile după notificarea scrisă a dumneavoastră, solicitându-vă să plătiţi toate sumele restante în întregime, vă vom suspenda serviciul.
• 9.3 Dacă nu aţi plătit încă în termen de 14 zile de la notificarea scrisă menţionată în condiţia 9.2, putem, la discreţia noastră absolută, să deconectăm serviciile, să vă ştergem datele şi să întrerupem contractul, dacă este cazul, să vă percepem o taxă zilnică pentru depozitarea oricăror echipamente. În cazul în care orice taxe sau plăţi sunt încă restante de la tine, trebuie să le plătiți în întregime pentru a vă elibera echipamentul.
• 9.4 In cazul în care vă considerăm o amenințare la adresa integrității rețelei noastre, fie ca urmare a unor acțiuni sau amenințări, fie prin ostilitatea acțiunilor dumneavoastră sau din cauza oricărui alt motiv care, în opinia noastră, ar fi împotriva interesului nostru de afaceri, atunci putem rezilia imediat acest contract fără o notificare în prealabil.
• 9.5 Dacă intraţi în lichidare sau (în cazul în care o persoană sau o firmă devine în stare de faliment) facem un aranjament voluntar cu dvs. sau cu o persoană legal desemnată, putem rezilia acest contract imediat, fără cerința unei notificări în prealabil.
• 9.6 Rezilierea acestui contract de către noi va duce la păstrarea tuturor sumelor primite de client, care nu va avea dreptul la o rambursare a sumelor plătite in avans.
• 9.7 La rezilierea acestui contract, rămâneţi răspunzător pentru toate taxele datorate sau care ar fi fost plătibile în temeiul prezentului contract.
• 9.8 La rezilierea acestui contract vom sterge toate materialele deţinute pe sistemele noastre şi vă vom elimina toate privilegiile de sistem.
• 9.9 Sub rezerva discreţiei noastre, după reziliere, dacă suntem de acord că a-ţi putea fi din nou reconectat la serviciu veți fi nevoit să achitați o taxă administrativă în valoade de 100€, împreună cu orice taxe restante plătibile înainte de reconectare.

10. Rezilierea contractului de către dvs.

• 10.1 Puteţi rezilia acest contract:
• 10.1.1 In orice moment în primele 30 de zile de la data începerii, sub rezerva excluderilor enumerate în garantia celor 30 de zile de rambursare gratuita (https://www.ghesi.ro/moneyback) şi primi o rambursare completă, mai puţin orice taxe de înregistrare nume de domeniu sau taxe pentru servicii suplimentare care nu sunt incluse ca parte a unuia dintre planurile noastre de gazduire;
• 10.1.2 In orice moment după primele 30 de zile de la data începerii, cu excepţia cazului în care notificarea în conformitate cu condiţia 10.2 este primită înainte de următoarea dată de reînnoire, acest contract va fi reînnoit automat pentru perioada acoperită de notificarea de reînnoire emisă şi nu va fi emisa nici o rambursare şi veţi rămâne răspunzător pentru toate taxele până la sfârşitul perioadei contractuale definite în condiţia 3.
• 10.2 Trebuie să ne anunţaţi de reziliere prin livrarea la adresa noastră de contact o notificare completă de anulare a contului sau prin completarea unei anulări online din cadrul contului de client situat la adresa https://my.ghesi.com/submitticket.php?language=Romanian

11. Rambursări

• 11.1 La primirea unei notificări de anulare valabile, putem, la discreţia noastră exclusivă, să rambursăm timpul neutilizat plătit în avans.
• 11.2 O notificare de anulare trebuie să fie primită înainte de data de reînnoire relevantă pentru ca o anulare să fie eficace şi procesată înainte de a fi luată o plată de reînnoire.
• 11.3 În cazul în care, la discreţia noastră, alegem să acceptăm o notificare de anulare târzie, o taxă administrativă poate fi aplicată oricărei restituiri emise cu singura excepţie a restituirilor emise în conformitate cu garanţia noastră de 30 de zile de rambursare a banilor, caz în care nu se plătesc taxe.

12. FORȚĂ MAJORĂ

12.1 Nu suntem răspunzători pentru nicio încălcare a acestui contract dacă încălcarea a fost cauzată de un act al lui Dumnezeu, insurecţie sau tulburare civilă, război sau operaţiuni militare, terorism, urgenţă naţională sau locală, proteste, revoltă, agitaţie civilă, acte de omisiuni ale guvernului, conformitatea noastră cu orice obligaţie legală, dispute industriale de orice fel (fie că implică sau nu angajaţii noştri), incendiu, fulger, explozie, inundaţii, surpare, vreme de severitate excepţională, acte de omisiune a persoanele cărora nu le suntem responsabili (inclusiv, în special, alți furnizori de servicii de telecomunicații) sau orice alte cauze dacă sunt similare sau diferite în afara controlului nostru rezonabil, cu condiția ca, în cazul în care evenimentul respectiv continua pentru o perioada mai mare de 90 de zile, veţi avea dreptul de a ne notifica în scris pentru a vă anula contractul.

13. Limitarea la atribuire

13.1 Nu trebuie să atribuiți beneficiul acestui contract în totalitate sau parțial.
13.2 Ne rezervăm dreptul de a aloca beneficiul acestui Contract prin notificarea prealabilă în scris a oricărei alocări.
13.3 Cu excepția consimțământului nostru prealabil în scris, serviciul nu va fi utilizat de către sau în numele altei persoane decât dumneavoastră sau a unei terțe părți specificate în formularul de comandă și nici o condiție nu va fi executorie în virtutea contractelor (drepturi ale terților).

14. Fraudă

Ghesi utilizează MaxMind şi FraudRecord pentru a verifica comenzile pentru activităţi fauduloase anterioare şi a raporta clienţii existenţi care încalcă termenii noştri de serviciu. În caz de încălcare, a-ţi putea fi raportat la MaxMind şi FraudRecord pentru comportament neadecvat.

Actul general de protecţie a datelor contractuale

Acest Addendum din data de 17 mai 2018 ("Addendum") modifică, începând cu şi inclusiv 25 mai 2018 ("data efectivă"), termenii şi condiţiile generale dintre Ghesi şi dumneavoastră, ("controlorul") şi orice alte acorduri încheiate între părţi ("acordul"). În măsura în care acest Addendum nu este în concordanţă cu termenii acordului, termenii acestui act adiţional vor prevala. Altele decât cele indicate în prezentul document, termenii și definițiile capitalizate conținute în acest document au același înțeles ca și cel specificat în acord.

1. Prelucrarea datelor

• 1.1 În sensul prezentului acord, următorii termeni definiți au următoarele semnificații:"Legea privind protecția datelor" înseamnă (a) Legea privind protecția datelor din 1998; sau (b) începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul general privind protecția datelor ((UE) 2016/679 ("GDPR"), coroborat cu și sub rezerva oricărei legislații naționale romanesti aplicabile care prevede specificații sau restricții ale regulilor GDPR; sau (c) de la data punerii în aplicare, orice legislație aplicabilă care înlocuiește GDPR în Romania sau care aplică funcționarea GDPR ca și cum GDPR ar face parte din legislația națională a Romaniei, care poate include Legea privind protecția datelor din 2017; "Datele personale", "controlorul", "procesatorul", "persoana vizată" și "prelucrarea" (și alte părți ale verbului "de procesat") au înțelesul prevăzut de legea privind protecția datelor.
• 1.2 Fiecare parte trebuie să respecte în permanență Legea privind protecția datelor și își va îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul prezentului acord astfel încât să nu determine pe cealaltă parte să încalce oricare dintre obligațiile sale aplicabile din Legea privind protecția datelor.
• 1.3 In contextul prezentului acord, Ghesi va acţiona ca "procesor" operatorului care poate acţiona ca "procesor" sau "controler" în ceea ce priveşte datele cu caracter personal. Fără a aduce atingere celor de mai sus, părțile recunosc că:
• 1.3.1 In cazul în care Ghesi oferă numai servicii de colocare în conformitate cu acordul Ghesi nu va fi un procesor;
• 1.3.2 In cazul în care datele cu caracter personal nu sunt accesibile Ghesi nu este un procesor și, prin urmare, în ambele cazuri, obligațiile clauzei 1.7 nu se aplică la Ghesi.
• 1.4 Operatorul reprezintă şi garantează Ghesi că, în ceea ce priveşte orice date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prezentul acord:
• 1.4.1 Toate datele cu caracter personal sunt necesare pentru scopul pentru care este procesat, precis și actualizat (și operatorul respectă în permanență politica standard de utilizare acceptabilă a Ghesi);
• 1.4.2 Luând în considerare stadiul actual al tehnicii, costurile implementării şi natura, sfera de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării, precum şi riscul de diferite şanse şi severitate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice, operatorul a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate adecvat riscului pentru datele cu caracter personal;
• 1.4.3 Operatorul a obținut toate consimțirile necesare de la persoanele vizate pentru procesarea datelor cu caracter personal și pentru a externaliza prelucrarea oricăror date cu caracter personal către Ghesi și a pactelor de control pe care le notifică Ghesi în scris, dacă există modificări semnificative ale acestor consimțiți sau datelor cu caracter personal care Ghesi procesele în temeiul prezentului acord;
• 1.4.4 Nu este conștient de nicio circumstanță care ar putea și nu va instrui Ghesi să proceseze datele cu caracter personal într-un mod care ar putea să genereze o încălcare a legislației privind protecția datelor (sau orice alte legi aplicabile privind protecția datelor sau confidențialitatea).
• 1.5 Operatorul admite și este de acord că, în temeiul obligației sale în temeiul Articolului 28 alineatul (1) din GDRP, nu trebuie să numească decât prelucrătorii care oferă garanții suficiente pentru a pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a îndeplini cerințele GDRP a evaluat măsurile tehnice și organizatorice aplicabile ale Ghesi și le consideră suficiente, ținând seama de natura, domeniul de aplicare, contextul și scopul prelucrării întreprinse în temeiul acordului.
• 1.6 Controller recunoaşte şi este de acord că este responsabil pentru asigurarea conformităţii oricăreia dintre întreprinderile, afiliaţii sau filialele sale situate într-un teritoriu din afara EEA cu legea privind protecţia datelor în legătură cu transferurile de date cu caracter personal de la Ghesi la Controler.
• 1.7 In cazul în care Ghesi procesează datele cu caracter personal în numele operatorului, cu privire la o astfel de prelucrare, Ghesi trebuie să:
• 1.7.1 Proceseze datele cu caracter personal numai în conformitate cu acordul (astfel a fost modificat prin prezentul Addendum) şi instrucţiunile documentate ale controlerului dat din timp în timp. Operatorul admite că Ghesi nu este obligat să investigheze exhaustivitatea, acuratețea sau suficiența acestor instrucțiuni și orice instrucțiuni suplimentare în afara domeniului de aplicare a prezentului acord (astfel a fost modificată prin prezentul Addendum) necesită aprobarea între Ghesi și controler (inclusiv acordul privind orice taxe plătibile de către operator la Ghesi pentru efectuarea acestor instrucțiuni);
• 1.7.2 Permită prelucrarea datelor cu caracter personal de către persoane care sunt obligate de obligaţiile executorii de confidenţialitate şi iau măsuri pentru a se asigura că astfel de persoane acţionează numai asupra instrucţiunilor Ghesi în legătură cu prelucrarea;
• 1.7.3 Protejeaze datele cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii, deteriorării, alterării sau divulgării accidentale. Aceste măsuri sunt adecvate pentru prejudiciul și riscul care ar putea rezulta din orice prelucrare neautorizată sau ilegală, pierdere accidentală, distrugere sau deteriorare a datelor cu caracter personal și ținând seama de natura datelor cu caracter personal care urmează să fie protejate (și Operatorul notifică Ghesi imediat dacă natura acestor date cu caracter personal se modifică într-un mod material);
• 1.7.4 Are dreptul de a numi sub-procesoare terţe părţi. În cazul în care Ghesi numește un subprocesor terț, acesta, în ceea ce privește obligațiile de protecție a datelor: (a) să se asigure că terţul este supus şi obligat contractual, cel puţin aceleaşi obligaţii ca şi Ghesi; (b) rămâne pe deplin răspunzător de control pentru toate actele şi omisiunile părţii terţe, iar toate subprocesoarele angajate de Ghesi la data efectivă a prezentului Addendum sunt considerate autorizate;
• 1.7.5 Pe lângă subprocesoarele angajate în temeiul alineatului (1.7.4) (mai sus), au dreptul să angajeze sub-procesoare suplimentare sau înlocuitoare, sub rezerva: • (a) Se aplică prevederile paragrafului 1.7.4 (a) şi 1.7.4 (b);
• (b) Ghesi notifică operatorului de sub-procesorul suplimentar sau înlocuitor și în cazul în care operatorul se opune subprocesorului suplimentar sau înlocuitor, părțile discută obiecția cu bună credință;
• 1.7.6 Notifică operatorul fără întârzieri nejustificate după ce a devenit conștient de faptul că a suferit o încălcare a datelor cu caracter personal;
• 1.7.7 La costul controlerului şi nu mai mult de o dată în orice operator de permis de perioadă de 12 luni (sub rezerva unor angajamente rezonabile şi adecvate de confidenţialitate), pentru a inspecta şi de audit (în timpul orelor de lucru şi pe aviz rezonabil) Ghesi de prelucrare a datelor activități care permit operatorului să verifice și/sau să achiziționeze că Ghesi respectă obligațiile care îi revin în temeiul clauzei 1,2. Operatorul se asigură că acesta aderă la orice site Ghesi aplicabil și la politicile de securitate în exercitarea unui astfel de audit sau inspecție;
• 1.7.8 La cererea rezonabilă a controlerului şi la costul controlerului, asistă controlerul pentru a răspunde solicitărilor persoanelor vizate care îşi exercită drepturile în temeiul legislaţiei privind protecţia datelor (în măsura în care este rezonabil ca Ghesi să facă acest lucru);
• 1.7.9 Cu excepția cazului în care aceste țări au fost considerate de către Comisia Europeană să asigure un nivel adecvat de protecție în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației privind protecția datelor, nu să proceseze datele cu caracter personal în afara SEE fără consimțământul prealabil scris al Controler și, în cazul în care operatorul consimte acest transfer, să respecte orice instrucțiuni rezonabile notificate Ghesi de acesta. Fără a aduce atingere celor de mai sus, Ghesi este permis în mod expres și instruit de către operator că poate transfera date cu caracter personal oricărei filiale Ghesi și oricărui subcontractant Ghesi, cu condiția să se asigure în primul rând că sunt necesare protecții adecvate pentru să protejeze datele cu caracter personal în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor;
• 1.7.10 La cererea rezonabilă a operatorului și la costul controlerului, asistă (în măsura în care este rezonabil să se facă acest lucru, ținând seama de natura informațiilor disponibile pentru Ghesi și de orice restricții privind divulgarea informațiilor, ar fi de confidenţialitate) pentru a se conforma obligaţiilor operatorului în temeiul articolelor 32-36 din GDRP (sau a dispoziţiilor corespunzătoare din Legea privind protecţia datelor), cuprinzând (dacă este cazul): (a) notificarea unei autorităţi de supraveghere a suferit o încălcare a datelor cu caracter personal; (b) comunicarea unei încălcări a datelor cu caracter personal către un individ afectat; (c) efectuarea unei evaluări a impactului; și (d) atunci când este necesar, în urma unei evaluări a impactului, angajarea în consultare prealabilă cu o autoritate de supraveghere;
• 1.7.11 Cu excepţia cazului în care legea aplicabilă prevede altfel, la rezilierea acordului şterge sau returna toate datele cu caracter personal furnizate de către operator la Ghesi (cu exceptia cazului în care acest lucru nu este rezonabil punct de vedere tehnic posibil sau interzise prin lege).

2. Despagubire

• 2.1 Operatorul trebuie să despăgubească și să scutească Ghesi de orice pierderi, daune, datorii, sancțiuni, cheltuieli sau amenzi suportate (fie previzibile, imprevizibile, directe sau indirecte), ca urmare a:
• 2.1.1 Controlorul își încalcă obligațiile conform clauzei 1 (Prelucrarea datelor);
• 2.1.2 Orice revendicare nereușită a unui subiect de date în cazul în care o astfel de revendicare deține atât răspunderea solidară a Controllerului, cât și a lui Ghesi în temeiul legilor privind protecția datelor.
• 2.2 În cazul în care, conform Legii protecției datelor (incluzând, dar fără a se limita la articolul 82 din GDPR), Ghesi și Controlorul suportă răspunderea solidară (în calitate de Controlor și Procesor cu orice altă persoană) și, ca atare, Ghesi are Pierderi procesarea în cazul în care nu a respectat obligațiile care decurg din Legea privind protecția datelor, în mod special îndreptate împotriva prelucrătorilor sau în cazul în care a acționat în afara sau în contradicție cu instrucțiunile legale ale controlorului în conformitate cu acordul), Controlorul va despăgubi Ghesi la cerere împotriva tuturor acestor pierderi, direct la partea Ghesi de responsabilitatea pentru daunele cauzate de încălcarea de către Ghesi a obligațiilor din Legea privind protecția datelor sau în temeiul prezentului acord.

3. Limitarea răspunderii.

• 3.1 nici o parte nu exclude sau limitează răspunderea faţă de cealaltă parte pentru orice problemă pentru care ar fi ilegal ca părţile să excludă răspunderea.
• 3.2 sub rezerva clauzei 3.1, cu privire la orice creanță referitoare la o încălcare a legislației privind protecția datelor sau la o încălcare a prezentului Addendum, Ghesi nu va fi în nici un caz răspunzător pentru operator dacă în contract, prejudiciu (inclusiv din neglijență și din încălcarea obligațiilor statutare), denaturare (fie nevinovată sau neglijentă), restituire sau altfel, pentru:
• 3.2.1 orice pierdere (fie directă sau indirectă) de profit, afaceri, oportunitati de afaceri, venituri, cifra de afaceri sau reputaţie;
• 3.2.2 orice pierdere sau corupție (fie direct sau indirect) de date sau informații personale;
• 3.3 sub rezerva clauzei 3.1, Ghesi este total lipsit de răspundere față de operator în contract, prejudiciu (inclusiv neglijență și încălcare a dreptului statutar), denaturare (fie nevinovată sau neglijentă), restituire sau altfel, care rezultă cu o încălcarea a legislaţiei privind protecţia datelor sau o încălcare a prezentului Addendum sau oricărui contract colateral vor fi limitate, în toate circumstanțele, la cea mai mare dintre:
• 3.3.1 taxele plătite sau plătibile de către operator la Ghesi în conformitate cu acordul relevant în termenul inițial;
• 3.3.2 cheltuielile totale plătite sau plătibile de către operator către Ghesi în conformitate cu acordul relevant din anul contractual în cauză.

4. LEGISLAȚIE ȘI JURISDICȚIE LEGISLATIVĂ

Prezentul Addendum și orice litigiu sau creanță care decurg din sau în legătură cu aceasta sau obiectul sau formarea acestuia (inclusiv litigiile sau creanțele necontractuale) sunt reglementate și interpretate în conformitate cu legile din Romania. Părțile convin că instanțele din Romania vor avea competență exclusivă de a soluționa orice dispută (fie contractuală sau necontractuală) care rezultă din sau în legătură cu addendumul.

Înregistrare de domeniu

Atunci când înregistrează un domeniu, clientul, intră într-un acord nu numai cu Ghesi, ci și cu următorii regiștri de domenii: ResellerClub, Netim, Rotld și Netearthone.